Rozliczanie z klientem

Honorarium za prowadzenie sprawy uzależnione jest od jej rodzaju, stopnia skomplikowania i szacowanego czasu trwania procesu sądowego. Jest zawsze uzgadniane indywidualnie podczas pierwszej konsultacji w Kancelarii. W sprawach o zapłatę, o podział majątku, o zachowek, czy podział spadku wysokość honorarium uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (np. dochodzonej pozwem kwoty, wartości majątku wspólnego).

Zapraszamy do kontaktu