CZY DAROWIZNA DOKONANA PRZEZ RODZICÓW NA RZECZ JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW WCHODZI W SKŁAD MAJĄTKU WSPÓLNEGO❓❓❓

Reprezentując Państwa w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego bardzo często pojawiają się wątpliwości czy w sytuacji, gdy członek rodziny przekazał jednemu z małżonków przedmiot majątkowy lub nieruchomość w drodze darowizny to istnieje obawa, że przedmiot ten objęty jest małżeńską wspólnością majątkową. ⚖️
📣 Spieszę z odpowiedzią, wskazując równocześnie, że na profilu mojej Kancelarii pojawiać się będą analizy najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego, jak również najczęściej nurtujących Państwa pytań.
💰 Przedmiot darowizny, co do zasady, nie wchodzi w skład majątku wspólnego i stanowi majątek osobisty obdarowanego małżonka. Oczywiście od tej zasady, jak wiadomo, bywają wyjątki. W tej sytuacji wyjątkiem jest przypadek, w którym darczyńca wyraźnie wskazał, że przedmiot darowizny ma stanowić majątek wspólny obdarowanych.
📌 „Wskazanie”, o którym pisałem powyżej musi być wyraźnie i nie może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w ugruntowanym już orzecznictwie podkreślił, że nie można dopuścić tzw. „domniemania darowizny”.
✒️ A zatem jeżeli Państwa wolą jest przekazanie nieruchomości w drodze darowizny obojgu małżonkom, np. córce i zięciowi to w akcie notarialnym winno to zostać wyraźnie zaznaczone. W przypadku wskazania w akcie notarialnym wyłącznie córki jako obdarowanej nieruchomość stanie się jej majątkiem osobistym.
🤓🤔 Każda jednak sprawa wymaga szczegółowej analizy. Nie ma dwóch całkowicie identycznych sytuacji, dwóch jednakowych stanów faktycznych, dlatego warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika, który wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości i wybierze właściwą formę i kierunek działania.
Adw. Kamil Ślifierz